• سلام بر دوستان عزیزی که می خواهند عضو انجمن سرزمین رمان شوند اگر در ثبت نام انجمن سرزمین رمان سوال یا مشکلی دارید لطفا این آموزش رو مطالعه کنید آموزش عضویت در انجمن سرزمین رمان

مدال‌ها

اعطای خودکار این مدال ها به طور خودکار اعطا می شوند.
مدال کاربر در حال ترقی
پس از 120 ارسال
مجموع مدال‌ها: 0
مدال کاربر کاربر کوشا
پس از 300 ارسال
مجموع مدال‌ها: 0
مدال کاربر نیمه فعال
پس از 600 ارسال
مجموع مدال‌ها: 0
مدال کاربر ماهر
پس از 1500 ارسال
مجموع مدال‌ها: 0
مدال کاربر خبره
پس از 3000 ارسال
مجموع مدال‌ها: 0
مدال کاربر کاردان
پس از 6000 ارسال
مجموع مدال‌ها: 0
مدال دویستمین لایک
پس از 200 لایک
مجموع مدال‌ها: 0
مدال دهمین لایک
پس از 10 لایک
مجموع مدال‌ها: 6
مدال پانصدمین لایک
پس از 500 لایک
مجموع مدال‌ها: 0
مدال هزار و پانصدمین لایک
پس از 1500 لایک
مجموع مدال‌ها: 0
مدال سه هزارمین لایک
پس از 3000 لایک
مجموع مدال‌ها: 0
مدال شش هزارمین لایک
پس از 6000 لایک
مجموع مدال‌ها: 0
تخصصی ها این مدال ها به افراد متخصص انجمن که عضو گروه های کاربری مخصوص به خودشان هستند اعطا می شود. برای دریافت این مدال ها می بایست بیش از 1 ماه از دریافت رنگ گذشته باشد.
مدال مدیریت کل سایت
به نشانه قدردانی به مدیریت کل سایت اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 1
مدال مدیر ارشد
به نشانه قدردانی به مدیر ارشد اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 3
مدال مدیر انجمن
به نشانه قدردانی به مدیران انجمن اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال ناظر انجمن
به نشانه قدردانی به ناظران انجمن اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال کاربر افتخاری
به نشانه قدردانی به کاربران افتخاری اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال نویسنده انجمن
به نشانه قدردانی به نویسندگان انجمن اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال نویسنده برتر انجمن
به نشانه قدردانی به نویسندگان برتر اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال گویندۀ انجمن
به نشانه قدردانی به گویندگان انجمن اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال میکسر انجمن
به نشانه قدردانی به میکسر های انجمن اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال تدوینگر انجمن
به نشانه قدردانی به تدوینگران انجمن اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال طراح انجمن
به نشانه قدردانی به طراح انجمن اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال ویراستار انجمن
به نشانه قدردانی به ویراستاران انجمن اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال مترجم انجمن
به نشانه قدردانی به مترجمان انجمن اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال مدرس انجمن
به نشانه قدردانی به مدرسان انجمن اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال شاعر انجمن
به نشانه قدردانی به شاعران انجمن اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال دلنویس انجمن
به نشانه قدردانی به دلنویسان انجمن اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال کپیست انجمن
به نشانه قدردانی به کپیست های انجمن اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال منتقد انجمن
به نشانه قدردانی به منتقدان انجمن اعطا می گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مسابقات
جام طلای مسابقات
به نفرات برتر مسابقات مختلف اعطا می شود.
مجموع مدال‌ها: 0
جام نقره مسابقات
به نفرات دوم مسابقات مختلف اعطا می شود.
مجموع مدال‌ها: 0
جام برنز مسابقات
به نفرات سوم مسابقات مختلف اعطا می شود.
مجموع مدال‌ها: 0
تشویق و قدردانی این مدال ها به نشانه تشویق و یا قدردانی به کاربران واجد شرایط اعطا خواهد شد.
مدال قدردانی
به کاربران و مدیران عزیزی که انجمن بابت حضور و کمک آن ها سپاس گذار است اعطا می شود.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال مدیر کارآزموده
به مدیران گرانقدری که به مدت طولانی بیش از 1 سال در کادر مدیریت فعال بوده اند اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 0
مدال مبلغ انجمن
به کاربرانی که بیش از 3 کاربر را به انجمن دعوت کرده اند اعطا خواهد شد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال کاربر خاص
به کاربرانی که حضور و فعالیت بالایی در انجمن داشته باشند اعطا خواهد شد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال نویسنده فعال
به کاربرانی که چهار رمان به اتمام رسیده و یک رمان در حال تایپ جدید دارند اعطا می شود
مجموع مدال‌ها: 0
مدال رمان برتر
به نویسندگان عزیزی که رمان آن ها دارای پیشوند برتر است اعطا می شود
مجموع مدال‌ها: 0
مدال رمان برگزیده
به نویسندگان عزیزی که رمان آن ها دارای پیشوند برگزیده است اعطا می شود
مجموع مدال‌ها: 0
بالا